Το my Precious αποσκοπεί στη συγκέντρωση και την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος, ενισχύοντας την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση.

LATEST NEWS